حراج!

15,000تومان 13,500تومان

 

‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت آب همراه نفت برای کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و متخصصین صنعت نفت و گاز‏‫/ مولفان حافظ گلستانی‌فر… [و دیگران].‬
‏مشخصات نشر : تهران: آرین زمین‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۲ ص.‬‏‫: مصور، جدول .‬
‏شابک : ‏‫‬‮‭978-600-6058-16-0 :‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : مولفان حافظ گلستانی‌فر، هرمز قلاوند، زینب عرفانی، مریم حمیداوی.
‏موضوع : نفت — مهندسی مخازن زیرزمینی
‏موضوع : Oil reservoir engineering
‏موضوع : چاههای نفت — آب‌شکنی
‏موضوع : Oil wells — Hydraulic fracturing
‏موضوع : مخزن‌های هیدروکربنی
‏موضوع : Hydrocarbon reservoirs
‏موضوع : مخزن‌های گاز
‏موضوع : Gas reservoirs
‏شناسه افزوده : گلستانی‌فر، حافظ، ‏‫۱۳۶۵ -‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭TN۸۷۱‏‫‬‮‭/گ۸م۴ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۶۲۲/۳۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۶۲۸۵۶

? توجه

کاربر گرامی به دلیل امکان خرید های انبوه کتب فروشگاه، لطفا قبل از اقدام به پرداخت وجه برای خرید کتب مورد نیاز خود حتما با پشتیبانی شرکت پتروسایان از طریق صفحه تماس با ما، از موجود بودن کتاب اطمینان حاصل فرمایید.

34 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

34 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

0 فروش
تاریخ انتشار : بهمن ۲۴, ۱۳۹۵
تاریخ بروزرسانی : بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

مقدمه کتاب

یکی از بزرگترین مشکلاتی که صنایع مرتبط با نفت و گاز با آن مواجه هستند مدیریت آب همراه نفت میباشد. آب همراه آبی است که در مخزن با منبع هیدروکربنی وجود دارد و در زمان تولید نفت و گاز از یک مخزن، به همراه آنها تولید شده و به سطح زمین آورده میشود. استخراج نفت و گاز از مخازن زیر زمینی همواره با تولید مقادیر نسبتاً زیادي آب موجود در مخزن همراه است. آب تولیدي به همراه سیالات هیدروکربنی علاوه بر هیدروکربن و ذرات جامد داراي شوري، فلزات سنگین و مواد آلی محلول فراوان بوده که هر کدام از این مواد میتوانند به تنهایی و یا در کنار دیگر ترکیبات بر روي محیط پذیرنده خود از جمله آبهاي سطحی، رودخانهها و دریاها، زمینهاي کشاورزي، گیاهان و جانوران اثرات نامطلوبی داشته باشد. مدیریت زیست محیطی آب همراه نفت به دلیل حجم و آلودگی قابل توجه آن، یکی از چالشهاي جدي در صنایع بالادستی نفت میباشد. بنابراین مدیریت آب همراه تولیدي از مخازن نفتی و گازي کشورهاي نفت خیز جهان به ویژه ایران که داراي مقدار آب تولیدي بالایی می باشند در جهت حفظ محیط زیست امري کاملاً مهم و ضروري میباشد.

جهت جلوگیري از آلودگیهاي زیست محیطی ناشی از آب همراه نفت از مخازن نفتی و گازي اعمال روشهاي مدیریتی مفید و کارا در جهت کاهش اثرات منفی و مخرب آب همراه میتواند از طرفی سبب صرفه جوییهاي اقتصادي شده و از سویی دیگر باعث به وجود آمدن محیطی پاك و سالم شود .خداوند بزرگ را سپاس که توفیق داد تا کتاب مدیریت آب همراه نفت در صنعت نفت و گاز را گرد آوري و تألیف نماییم این کتاب شامل آشنایی با صنعت نفت و گاز ،اثرات زیست محیطی آبهاي همراه نفت و روشهاي مدیریت آب همراه نفت در صنعت نفت و گاز میباشد. این کتاب براي استادان و پژوهشگران در زمینههاي مهندسی محیط زیست، مهندسی نفت، مهندسی مخازن نفت، مهندسی بهداشت محیط، متخصصین HSE و رشتههاي غیر مهندسی مرتبط با علوم زیست محیطی و نفت مفید میباشد. در پایان از کلیه متخصصان و صاحب نظران صمیمانه تقاضا داریم از نظرات ارزشمند خود ما را بهرهمند نموده تا در چاپهاي بعدي موجب تکمیل و تعالی کتاب گردد.

با تشکرمولفین

فهرست مطالب

فصل اول: ……………………………….

۷۱ -۱- ویژگی هاي نفت خام ………………………….. ۸
۱-۲- عناصر تشکیل دهنده نفت خام ………………………… ۸
۱-۳- چگونگی تشکیل نفت …………………………… ۸
۱-۴- صنعت نفت در ایران …………………………….۹
۱- ۵- انواع چاههاي حفاري …………………………… ۱۳
۱-۶- عملیات حفاري ……………………………… ۱۵
۱-۷- دکلهاي حفاري……………………………… ۱۷
۱-۷- ۱-انواع دکلهاي حفاري…………………………… ۱۹
۱-۷- ۲-اجزاء یک دکل حفاري………………………….. ۲۱

فصل دوم: آب همراه و اثرات زیست محیطی آن………………….

۲۶۲-۱- نقش آب در تولید نفت و گاز ……………………….. ۲۹
۲-۲- ترکیبات موجود در آب همراه………………………… ۳۱
۲-۳- عوامل مؤثر بر حجم آب تولیدي……………………….. ۳۶
۲-۴- اثرات زیست محیطی آب همراه………………………… ۳۸
۲-۴- ۱- هیدروکربنها…………………………….. ۳۹
۲-۴- ۲- نمکها ……………………………….. ۴۳
۲-۴- ۳- فلزات سنگین…………………………….. ۴۴
۲-۴- ۴- مواد رادیواکتیو طبیعی ………………………….. ۴۶
۲-۵- عوارض زیست محیطی ناشی از تخلیه آبهاي همراه………………… ۴۹
۲-۵- ۱- تأثیرات جمعیتی و اکوسیستم………………………. ۴۹
۲-۵- ۲- پتانسیل تأثیرات در ارگانیسمهاي ستون آب…………………… ۵۰
۲-۵- ۳- پتانسیل انباشت و تأثیرات در رسوبات ……………………. ۵۱
۲-۵- ۴- ریسک اکولوژیکی تخلیه هاي آب همراه……………………. ۵۲
۲-۵- ۵- عوارض تخلیه آب همراه به دریا………………………. ۵۳
۲-۵- ۶- اثرات تخلیه آروماتیکها…………………………. ۵۴
۲-۵- ۷- ریسک زیستگاه هاي دریایی از طریق الکیل فنول ها………………. ۵۸
۲-۶- استاندارد هاي تخلیه آب همراه ………………………. ۵۸

فصل سوم : روش ها و تکنولوژي هاي مدیریت آب همراه نفت ……………..

۶۶۳-۱- تکنولوژيهاي مدیریت آب همراه………………………. ۶۹
۳-۱- ۱- تکنولوژيهایی براي کاهش حجم آب وارد شده به چاه ……………….. ۷۱۳-

۱- ۱-۱- وسایل مسدود کننده مکانیکی ………………………. ۷۱
۳-۱- ۱-۲- مواد شیمیایی مسدود کننده ………………………. ۷۲
۳-۱- ۲- تکنولوژيهایی براي کاهش حجم آب رسیده به سطح ………………. ۷۴
۳-۱- ۲-۱- جداساز هاي درون چاهی ………………………… ۷۴
۳-۱- ۲-۲- روش زهکشی آب در محل……………………….. ۷۷
۳-۱- ۳- تکنولوژيهاي بازیافت و استفاده مجدد…………………….. ۷۸
۳-۱- ۳-۱- تزریق براي افزایش بازیابی نفت ……………………… ۷۹
۳-۱- ۳-۲- تزریق آب همراه دریایی براي افزایش بازیابی …………………. ۸۰
۳-۱- ۳-۳- تصفیه قبل از تزریق………………………….. ۸۱
۳-۱- ۳-۴- تزریق زیر زمینی براي استفاده در آینده ………………….. ۸۲
۳-۱- ۳-۵- استفاده براي اهداف هیدرولوژیکی …………………….. ۸۳
۳-۱- ۳-۶ کنترل فرونشست…………………………… ۸۳
۳-۱- ۳-۷- استفاده در کشاورزي …………………………. ۸۴
۳-۱- ۳-۸- استفاده هاي صنعتی …………………………. ۸۵
۳-۱- ۳-۹- استفاده میدان نفتی………………………….. ۸۶
۳-۱- ۳-۱۰- کنترل گرد و غبار…………………………. ۸۶
۳-۱- ۳-۱۱- کنترل آتش……………………………. ۸۷
۳-۱- ۳-۱۲- دیگر استفاده هاي هیدرولوژیکی از آّّب همراه…………………. ۸۷
۳-۱- ۴- روشهاي تصفیه آب همراه……………………….. ۸۷
۳-۱- ۴-۱- حذف چربی و روغن………………………….. ۸۸
۳-۱- ۴-۱-۱- جدا کننده هاي ثقلی………………………… ۹۰
۳-۱- ۴-۱-۲- جداکننده هاي لوله اي………………………… ۹۸
۳-۱- ۴-۲- شناورسازي……………………………..۱۰۰
۳-۱- ۴-۳- واحدهاي شناور فشرده ایپکون(CFU)…………………..109
۳-۱- ۴-۴- هیدروسیکلون ها……………………………۱۱۰
۳-۱- ۴-۵- روش شمعهاي جاذب………………………….۱۱۳
۳-۱- ۴-۶- روش استخراج حلال ………………………….۱۱۴
۳-۱- ۴-۶- ۱- تکنولوژي استخراج پلیمري با محیطهاي متخلخل ماکرو(MPPE) …………115
۳-۱- ۴-۶- ۲- فرآیند سی تورCTour ………………………..116
۳-۱- ۴-۷- سانتریفوژ ها…………………………….۱۱۸
۳-۱- ۴-۸- تکنولوژيهاي فیلتراسیون غشایی(ممبران) …………………..۱۲۱
۳-۱- ۴-۹- تکنولوژيهاي تصفیه حرارتی………………………۱۳۸
۳-۱- ۴-۹-۱- تقطیر سریع چند مرحله اي(MSF

) ……………………۱۳۸۳-۱- ۴-۹-۲- تقطیر با تأثیر چندگانه (MED) …………………….141
۳-۱- ۴-۹-۳- تقطیر بخار متراکم (VCD)………………………143
۱۴۵……………………….. MED-VCD تقطیر -۴-۹-۴ -۱-۳
۳-۱- ۴-۱۰- جذب………………………………۱۴۶
۳-۱- ۴-۱۱- فیلتراسیون ……………………………۱۴۸
۳-۱- ۴-۱۲- تبادل یون……………………………..۱۴۸
۳-۱- ۴-۱۳- تصفیه بیولوژیکی………………………….۱۵۰
۳-۱- ۵- روشهاي دفع آب همراه ………………………….۱۵۵
۳-۱- ۵-۱- تخلیه به آبهاي سطحی ………………………..۱۵۵
۳-۱- ۵-۲- تزریق براي دفع…………………………..۱۵۶
۳-۱- ۵-۳- حوضچه تبخیر ……………………………۱۵۷
۳-۱- ۵-۴- انجماد/ ذوب تبخیري (FTE)………………………159
۳-۱- ۵-۵- تالابهاي مصنوعی………………………….۱۶۲
۳-۱- ۵-۶- دفع تجاري خارج از سایت ……………………….۱۶۵
۳-۲- واژگان ……………………………….

۱۶۷منابع …………………………………..۱۷۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت آب همراه نفت برای کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و متخصصین صنعت نفت و گاز‏‫/ مولفان حافظ گلستانی‌فر… [و دیگران].‬”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: ehsan
  • 4.57 4.57 امتیاز از 37 دیدگاه

Got something to discuss?