مهندسی مخزن

مهندسی مخزن از جمله گرایش های رشته مهندسی نفت می باشد. ضمن انجام تحقیقات در پروژه های مطالعاتی از جمله طرح های ازدیاد برداشت و … ضروری است تا تئوری های پیشنهادی ضمن انجام آزمایشات مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

نمایش 1–10 از 18 نتایج