آزمایشگاه حفاری

مهندسی حفاری از جمله بخش های کلیدی مهندسی نفت می باشد. در این بین مواد مختلفی به عنوان سیال حفاری مورد استفاده قرار می گیرند که به منظور بررسی صحت تاثیرگذاری آن افزودنی ها نیاز به انجام آزمایشات مختلفی در این زمینه می باشد.

نمایش 1–10 از 35 نتایج