از جمله خدمات شرکت پتروسایان، مشاوره در خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی تولید داخل و خارج از کشور در حوزه های فعالیت شرکت می باشد.

نمایش یک نتیجه