مراحل لازم جهت پذيرش نمونه :

1-  پر کردن فرم آناليز مربوطه در سايت

2- واريز آنلاین هزينه آناليز و حلال و آماده سازی طبق تعرفه هاي اعلامي

3- براي بهرمندي از تخفيف دانشجويي معرفي نامه كتبي دانشگاه خود را در فرم مربوطه پر نمایید.

 

نكات مهم:

– با دقت نوع آناليز درخواستي خود را انتخاب كنيد

– حتما روي  نمونه نيز مشخصات خود  و نوع آناليز را ثبت نماييد

– بهرمندي از 10 % تخفيف دانشجويي صرفا با ارائه تصویر کارت دانشجویی قابل انجام است.

– ثبت كد ملي در هنگام تكميل فرم درخواست آناليز الزامي است

– دقت فرماييد در صورت ناقص بودن مدارك نمونه شما به آزمايشگاه تخصصي جهت آناليز ارسال نمي گردد.

****

فرم های مورد نظر خود را با کلیک  از جدول زير دريافت كنيد.

فرم تست آزمایشگاهی