اندازه گیری تخلخل سنگ

تعریف تخلخل تخلخل نمونه، نسبت بین حجم فضای خالی به حجم کل نمونه است که بر حسب کسر حجمی یا درصد حجمی گزارش می شود.   روش های اندازه گیری تخلخل اندازه گیری تخلخل نمونه سنگ مخزن به روش های…

دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Varian CP 3800 GC ساخت شرکت واریان

دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Varian CP 3800 GC ساخت شرکت واریان

قابلیت ها و کاربرد دستگاها کروماتوگرافی گاز-مایع GC gas chromatography mass spectrometry یک روش تجزیه ای است که به طور وسیعی برای جداسازی، شناسایی و اندازه گیری ترکیبیات شیمیایی در مخلوط های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. برای گونه…

دانلود رایگان نرم افزار پتروماد PetroMod

دانلود رایگان نرم افزار پتروماد PetroMod

نرم افزار مدل سازی سامانه های نفتی پترو ماد ویژگی اصلی این نرم افزار، تجمیع همه ویژگی های فیزیکی و زمانی برای کمی سازی و تحلیل فرآیندها و کاهش ریسک اکتشاف است. توضیحات کلی مدل های سیستمی نفت، مدل های…

تحلیل و آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

تحلیل و آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

تحلیل و آنالیز معمولی مغزه (RCAL) در صنعت نفت منظور از تحلیل معمولی مغزه (routine core analysis) مجموعه ای از اندازه گیری هاست که معمولا روی پلاگ مغزه یا مغزه کامل انجام می پذیرد. عموما این آزمایشات شامل اندازه گیری…

عوامل بازدارنده هرزروی

هرزروی سیال حفاری جریان غیر قابل کنترل بخشی یا تمام گل حفاری به سازند (ناحیه دزد) را هرزروی سیال حفاری در نظر می گیریم. از جمله روش های پیشگیری از هرزروی استفاده از آزمون های Leakoff test (LOT و  Formation integrity…

نمک های مورد استفاده در سیال حفاری

سیالات پراکنده ناشونده بازدارنده (Nondispersed – inhibited fluids) این سیالات از انواع سیالات پایه آبی است که پراکنده کننده های شیمیایی (Chemical dispersants) یا رقیق کننده ها (thinners) به سامانه گردش گل اضافه نشده است. در این گونه سامانه ها…

عوامل کنترل کننده پی اچ

عوامل کنترل کننده پی اچ

پی اچ سیال حفاری تاثیر مستقیمی بر خوردگی فلزات و رشته درون چاهی دارد. بدین منظور به طور معمول لازم است تا سیال حفاری محیطی قلیایی را تجربه نماید. به منظور کنترل پی اچ pH محیط سیال حفاری از افزودنی…

انواع کربوکسی متیل سلولز

معرفی کربوکسی متیل سلولز یا سی ام سی یا ثعلب کربوکسی متیل سلولز یا سی ام سی یا ثعلب (Carboxymethyl Cellulose Sodium (CMC افزودنی سیال حفاری با گرانروی بالاست که برای کنترل هرزروی سیال مورد استفاده قرار می گیرد. فرمول…

پلی انیونیک سلولز

پلی انیونیک سلولز

معرفی پلی آنیونیک سلولز (Poly Anionic Cellulose) با نام تجاری پی آ سی (PAC) به عنوان افزودنی پلیمری برای افزایش گرانروی و کنترل هرزروی سیال حفاری پایه آبی مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت پتروسایان قادر به تامین انواع این…