سیالات پراکنده ناشونده بازدارنده (Nondispersed – inhibited fluids)

این سیالات از انواع سیالات پایه آبی است که پراکنده کننده های شیمیایی (Chemical dispersants) یا رقیق کننده ها (thinners) به سامانه گردش گل اضافه نشده است. در این گونه سامانه ها یون های نمکی گل مانند نمک طعام و پتاسیم کلرید حضور دارند و مانع از تورم جامدات حفاری شده و شکستن به ذرات ریزتر حین انتقال به سطح زمین می شوند. استفاده از این سیالات منجر به آسانی جدایش دستگاه های کنترل جامدات می شود.

گل های اشباع از نمک (Saturated Salt mud)

برای جلوگیری از ایجاد غار های محلول حین حفاری گنبدهای نمکی و کاهش شسته شدگی دیواره چاه در لایه های نمکی یا کربناته استفاده می شود.

انواع نمک های مورد استفاده

شرکت پترو سایان قادر به تامین و فروش انواع نمک های مورد استفدده در سیال حفاری از جمله کلرید سدیم و کلرید پتاسیم می باشد.

نمک های مورد استفاده در سیال حفاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *